Milieu.


Mede doordat Strongbau® een Belgisch product is wordt de ecologische voetafdruk, onder meer door transport over kleinere afstanden aanzienlijk beperkt.

Neopor® en beton zijn 100 % recycleerbaar.
Isobriq®, vervaardigd uit Neopor®, is een schuimisolatie die een nul classificatie van de ozonuitputting heeft en dus geen CFC's of HCFC's bevat.


Baby op EPS: Zou een vezelhoudende isolatie hetzelfde aangename effect hebben?

Lees het volledige artikel op : http://www.isolatie.info/Gezondheid

(Bronnen: Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschappen 2008 * Health Effect on Construction materials and construction products * Arborisico's in de branche Glas- en bouwmaterialen-industrie BIK 26)Recylage :

Vele leveranciers claimen dat hun isolatiemateriaal recyclebaar, dus duurzaam, is. Voor slechts weinig materialen is dit ook daadwerkelijk het geval. EPS is hier een positieve uitzondering op. Het percentage EPS dat in Nederland gerecycled wordt is gegroeid van 50% (1999) naar ca. 84% (2008). (Bron; Stybenex) Bij PUR en minerale wol is het recyclen in de praktijk in een minder vergevorderd stadium.

Bron : EPS presteert het beste op elke trede van de ‘Ladder van Lansink’ en is dus het milieuvriendelijkst.


Alle verpakkingsmateriaal voor: voeding en vepakking worden gemaakt van EPS-korrels.

Volgens dezelfde bron kunnen ook bij de toepassing van PUR huidproblemen optreden. Er wordt zelfs verwezen naar astmaverschijnselen. Voor EPS, in de volksmond ook wel ‘piepschuim’ genoemd, zijn dergelijke effecten niet gevonden.

Gezondheid

 

ZES vooraanstaande wetenschappers waarschuwen voor gezondheidsrisico's minerale wol

Eind 2013 hebben diverse wetenschappers (toxicologen en longartsen) een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin zij waarschuwen voor de kans op de dodelijke ziekte longfribose bij toepassing van minerale wol.  

Zie  de uitzending van de NCRV hierover bij 'Isolatiematerialen in het nieuws'.  


Aansprakelijkheid werkgever

In de Arbowet (artikel 3) is juridisch vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheid van zijn werknemers. Kiezen voor het juiste isolatiemateriaal is daarom voor werkgevers belangrijk, omdat een verkeerde keuze een risico voor de gezondheid kan vormen bij de verwerking, het gebruik en het slopen van gebouwen. Dit risico kan ontstaan door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (vezels, straling, emissies) of door het gewicht van het isolatiemateriaal. 

Beloopbaarheid


Tijdens de bouw, onderhoud en beheer van gebouwen is het onvermijdbaar dat platte daken worden belopen.

Dit belopen is een belangrijke oorzaak van schades en lekkages. Het is daarom belangrijk om goed naar de drukvastheid en beloopbaarheid van isolatiematerialen te kijken.

Een inventarisatie van klachten over isolatiemateriaal op vlakke daken maakt duidelijk dat bij dakisolatie van steenwol de omvang en het aantal klachten structureel groter is dan bij EPS of PUR. (Bron: Onderzoek BDA)

 

Onderzoek van BDA en TU Eindhoven naar de beloopbaarheid toont aan dat met name de beloopbaarheid van minerale wol te wensen over laat. (Bron: BDA Marathon Man, 2004)

Verwerkbaarheid


Elk isolatiemateriaal heeft zijn voor- en nadelen bij de verwerking. Zo zijn kunststofplaten (EPS, PUR) licht en stabiel van vorm en is minerale wol (glas- en steenwol) gemakkelijk  plooibaar.


Maar hoe zit het met het gezondheidsaspect bij de verwerking? Iedereen die ooit met minerale wol gewerkt heeft kent het wel. Als je geen voorzorgmaatregelen treft krijg je jeuk of een onaangename geïrriteerde huid.


Van de drie meest gebruikte isolatiematerialen is minerale wol het enige materiaal waarbij beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Minerale wol is plooibaar. Bij de verwerking wel beschermingsmiddelen gebruiken!
De ‘gouden’ regels bij de verwerking van glas-/steenwol. (Bron: opdruk verpakking van steenwolproducten)
Bron: NII-specificatiebladen verwezen naar Material Safety Data Sheets, conform model 91/155/EEC resp. 93/112/EECG, item 8

Het probleem is dat in de praktijk bijna niemand zich aan deze voorschriften houdt. Het gevolg: Een groot aantal verwerkers ondervindt problemen zoals jeuk en irritaties bij het werken met minerale wol. 
Percentage van verwerkers die klachten ondervinden bij het verwerken van minerale wol. Bron: Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Leiden en Tauw Milieu BV

Problemen bij de verwerking van minerale wol, kunnen zelfs tot ontstekingen of contacteczeem leiden. (Bronnen: Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschappen 2008*  Health Effect on Construction materials and construction products *  Arborisico's in de branche Glas- en bouwmaterialen-industrie BIK 26)
Contacteczeem: Een risico bij de verwerking van minerale wol. vandaar de 'gouden' regels.


Volgens dezelfde bron kunnen ook bij de toepassing van PUR huidproblemen optreden. Er wordt zelfs verwezen naar astmaverschijnselen. Voor EPS, in de volksmond ook wel ‘piepschuim’ genoemd, zijn dergelijke effecten niet gevonden.

Vezels


Over de invloed van vrijkomende vezels bij isolatiemateriaal bestaat nogal wat onduidelijkheid. De gezondheidsraad heeft in 1992 het voorlopige standpunt gepubliceerd dat minerale kunstvezels (m.u.v. keramische vezels) niet als kankerverwekkend worden bestempeld. Toch is er nog altijd veel discussie over de risico’s m.b.t. de toepassing van minerale wol. Zie daarvoor de tekst van SenterNovem hieronder.

Ook in Europa blijft onzekerheid bestaan. In Duitsland bijvoorbeeld gelden duidelijke regels ten aanzien van de risico’s bij het verwerken van minerale wol. (Bron: Duitse Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken) Minerale wol geproduceerd vóór 1996 wordt als kankerverwekkend aangemerkt. Daarom dient men bij de verwijdering en sloop van dit materiaal passende maatregelen te nemen. De minerale wol die niet verdacht is, wordt in Duitsland ook als zodanig gekenmerkt. Voor EPS en PUR zijn geen bijzondere maatregelen van kracht.


Senternovem

Isolatie: is toepassing van minerale wol slecht voor de gezondheid?
Er is een verschil in interpretatie van de risico-inschatting tussen Amerika en Europa met betrekking tot de verwerking van  minerale wol. In Amerika wordt minerale wol beschouwd als een stof die, vergelijkbaar met de fijne deeltjes van asbest, inadembaar is en longaandoeningen kan veroorzaken.

In Europa en Nederland bestaat er geen verbod op de toepassing van minerale wol, omdat men van mening is dat de deeltjes te groot zijn om in de longen een probleem te veroorzaken .

Na onderzoek heeft de Gezondheidsraad minerale wol als niet-kankerverwekkend beoordeeld. Volg bij de verwerking van minerale wol de aanbevelingen van de fabrikant ten aanzien van de persoonlijke veiligheid op. (Bron: SenterNovem)

Dezelfde onduidelijkheid bestaat nog over de invloed van brand op de vezelstructuur van minerale wol en de mogelijke impact daarvan op de gezondheid (inademen van stofdeeltjes). Wat betekent dat voor de eigenschappen van de verkoolde vezels?

Welke effecten hebben die bij inademing? Een lopend onderzoek moet hierover nog opheldering verschaffen.


Veel van de gezondheidsproblemen komen voort uit de vezelstructuur. Kunststof isolatiematerialen bevatten geen vezels en kunnen zonder gezondheidsrisico’s verwerkt worden.